Další sčítání lidu je na obzoru

Jak známo, tím pravým okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Řada lidí je toho názoru, že sčítání lidu, bytů a domů je pozůstatek z doby, kdy kralovala Státní plánovací komise. Tento názor zcela neodpovídá skutečnosti, neboť jak jsem se dočetla, nejstarší sčítání lidu bylo provedeno Babyloňany v r. 3800 př. n. l. a pokud jde […]

Lékaři zůstali, co nám po nich zůstalo

Krize zdravotnictví, alespoň ta dočasná, byla zažehnána. Byť požadavky lékařů byly redukovány na jediný bod, a to zvýšení tarifů, jejich navýšením byla možná na čas nastolena spokojenost na obou stranách. V minulých dnech a týdnech bylo prakticky nemožné vyhnout se toku informací, které byly na dané téma doslova chrleny většinou hromadných sdělovacích prostředků. Interpretace zákonné […]

Souběh výkonu funkce jednatele a ředitele – opět „průlomové rozhodnutí“

„Průlom: Až statisíce lidí přišly o nárok na nemocenskou i o roky pro důchod“ – takový byl titulek zprávy Hospodářských novin zveřejněné 10. 2. 2011. Koho by takové sdělení nezaujalo nebo nevylekalo, zvláště když je v tomto příspěvku nastíněn katastrofický scénář plynoucí z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) z prosince 2010 (jednalo se o rozhodnutí […]