Lékaři zůstali, co nám po nich zůstalo

24.02.2011

Krize zdravotnictví, alespoň ta dočasná, byla zažehnána. Byť požadavky lékařů byly redukovány na jediný bod, a to zvýšení tarifů, jejich navýšením byla možná na čas nastolena spokojenost na obou stranách.
V minulých dnech a týdnech bylo prakticky nemožné vyhnout se toku informací, které byly na dané téma doslova chrleny většinou hromadných sdělovacích prostředků. Interpretace zákonné úpravy výpovědi z pracovního poměru a dalších pracovněprávních institutů, jak nám byla předkládána, ve mně vzbudila pochybnost o správnosti a věrohodnosti toho, čím se léta zabývám a co předávám jiným. Nikdy jsem neslyšela o „hromadné výpovědi“, o „stahování výpovědi“ a dalších podivuhodných záležitostech. Měla jsem za to, že zákoník je jeden a že platí pro všechny.  Zřejmě jsem žila dlouhá léta v omylu.
Neznám hromadnou výpověď, ale možná je to dobrý nápad pro naše zákonodárce, jak zákonnou dikci inovovat. Zjednodušela by se administrativa, zaměstnanci by se mohli podepsat na jednom dokumentu, proč ne. Obecně se inovacím nebráním, ale každé novum musí mít své meze. Z tohoto důvodu se nemohu ztotožnit například s tím, aby zaměstnavatel doručoval výpověď formou sms, jak kdosi navrhuje a někteří zaměstnavatelé dokonce tvrdí, že tak běžně činí.
Těžko se odpovídá na otázku, jak má zaměstnavatel postupovat v případě, stáhne-li zaměstnanec výpověď, která již byla doručena. Nějak se z těch sdělení vytratilo, že druhý účastník musí s odvoláním výpovědi souhlasit. Vrcholem je pak propojení obou novotvarů, a to „hromadné stažení výpovědí“, které se také mělo odehrát, přinejmenším v Praze.
Krize zdravotnictví tak obohatila nekonečný seriál omylů týkajících se zaměstnávání fyzických osob, na kterém léta pracuji. Hromadné stažení výpovědí se možná stane větším favoritem než sdělení, že si zaměstnanec bere dovolenou nebo že zaměstnanec dostal okamžitou výpověď. Jenom na výuce pracovního práva se budu muset na tyto omyly zaměřit více, než jsem předpokládala.

komentáře (0)

Další články autora: