Archív kategorie ‘Nezařazené’

JUDr. Věra Hrouzková

14.03.2011

Další sčítání lidu je na obzoru

Jak známo, tím pravým okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Řada lidí je toho názoru, že sčítání lidu, bytů a domů je pozůstatek z doby, kdy kralovala Státní plánovací komise. Tento názor zcela neodpovídá skutečnosti, neboť jak jsem se dočetla, nejstarší sčítání lidu bylo provedeno Babyloňany v r. 3800 př. n. l. a pokud jde […]

JUDr. Věra Hrouzková

21.02.2011

Souběh výkonu funkce jednatele a ředitele – opět „průlomové rozhodnutí“

„Průlom: Až statisíce lidí přišly o nárok na nemocenskou i o roky pro důchod“ – takový byl titulek zprávy Hospodářských novin zveřejněné 10. 2. 2011. Koho by takové sdělení nezaujalo nebo nevylekalo, zvláště když je v tomto příspěvku nastíněn katastrofický scénář plynoucí z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) z prosince 2010 (jednalo se o rozhodnutí […]